The Doctor’s House, Kleinburg Wedding Photography

Wedding photography from The Doctor’s House in Kleinburg.

wedding photo at the Doctors house in Kleinburgwedding photo at the Doctor's house in Kleinburg